Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów  ul.Opolska 13
tel.   77  4692-027
fax.77  4275-838
e-mail: ug@popielow.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek w godz. 715-1600
do wtorku do piątku w godz. 715-1515  

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w każdy poniedziałek w godz.1200-1600

                       

Referat/Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
Wójt Gminy:         
DIONIZY  DUSZYŃSKI
22 77 42758-22
Zastępca Wójta
MARIETA  KUPKA
e-mail: zastepca.wojta@popielow.pl
22 77 42758-22
Sekretarz Gminy
ILONA  LENART
e-mail: sekretarz@popielow.pl
21 77 42758-28
Skarbnik Gminy
JOANNA  RUDNIK
e-mail:skarbnik@popielow.pl
44 77 42758-25
REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor ds.kancelarii
e-mail: ug@popielow.pl
22 77 42758-22
Inspektor ds.organizacyjno-osobowych
e-mail: kadry@popielow.pl
27 77 42758-29
Inspektor ds.Rady
e-mail: radagminy@popielow.pl
25 77 42758-26
REFERAT FINANSOWY
Inspektorzy ds.księgowości budżetowej
e-mail: finanse@popielow.pl
42 77 42758-44
77 42758-45
77 42758-46
Inspektorzy ds.podatków i opłat
e-mail: podatki@popielow.pl
dla wsi: Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, Karłowice,
Kurznie, Kuźnica Katowska
41 77 42758-41
dla wsi: Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Kaniów 41 77 42758-42
dla wsi: Popielów, Popielowska Kolonia, Lubienia 41 77 42758-43
podatek od środków transportowych 41 77 42758-41
Inspektor ds. rachuby płac
i ubezpieczeń społecznych
e-mail: place@popielow.pl
43 77 42758-48
Inspektor ds. księgowych (windykacja)
e-mail ksiegowosc.chrzastek@popielow.pl
43 77 42758-47
REFERAT OŚWIATY I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Inspektor ds. działalności gospodarczej
email:dzial.gosp@popielow.pl
33 77 42758-36
Młodszy referent ds.oświaty
e-mail:oswiata@popielow.pl
14 77 42758-35
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
e-mail: kierownik.usc@popielow.pl
31 77 42758-31
Zastępca Kierownikia Urzędu Stanu Cywilnego
e-mail: so@popielow.pl
32 77 42758-33
Inspektor ds. dowodów osobistych
e-mail: so@popielow.pl
32 77 42758-32
Podinspektor ds.zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej
e-mail: zk@popielow.pl
32 77 42758-34
REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Inspektor ds.budownictwa
e-mail:budownictwo@popielow.pl
12 77 42758-51
Inspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa
e-mail:gk@popielow.pl
11 77 42758-53
Inspektor ds.inwestycji i zamówień publicznych
e-mail: zp@popielow.pl
12 77 42758-52
Inspektor ds.gospodarki gruntami i geodezji
e-mail:geodezja@popielow.pl
13 77 42758-54
Inspektor ds.programów pomocowych
i rozwoju wsi
e-mail:rolnictwo@popielow.pl
11 77 42758-50
Radca Prawny
e-mail: radca@popielow.pl
28 77 42758-23
UdostępnijShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone