Po rowerzystach-turystach z gminy Dobrzeń Wielki gościliśmy w Kaniowie podobną grupę z gminy Popielów. Pod przewodnictwem red. Edwarda Pochronia poza terenem b. komanda pracy jeńców brytyjskich i radzieckich odwiedzili oni zbiorową mogiłę poległych w styczniu 1945 r. żołnierzy i cywilów, miejsce, gdzie 1 listopada 1925 r. z rąk kłusowników zginął kupski leśniczy oraz zbudowany przez mieszkańców kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, konsekrowany w październiku 1990 r.

tekst i zdjęcie: Edward Pochroń

UdostępnijShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone