Taką optymistyczną informację 14 marca potwierdził wójt Popielowa Dionizy Duszyński podczas dorocznego wiejskiego zebrania, na które przybyła rekordowa liczba mieszkańców wsi. To nie jedyna optymistyczna informacja, którą usłyszeli zebrani.

Po pierwsze, gmina na 2017 rok dzięki unijnym dotacjom dysponuje rekordowo wysokim budżetem ok. 40 mln zł. Pozwoli on poważnie zaawansować budowę kanalizacji w kolejnych wsiach, aby zakończyć ją w 2018 r. Przy stosunkowo niskich dochodach własnych gminy bez dotacji unijnych proces kanalizowania gminy trwałby co najmniej 15 lat. Po drugie, radykalnie poprawi się też na ok. 40 lat zaopatrzenie mieszkańców w dobrą wodę dzięki budowie nowych stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach i Kurzniach. Sporo innych przedsięwzięć poprawi infrastrukturalne warunki życia mieszkańców gminy. M. in. w Kaniowie najprawdopodobniej kosztem ponad 350 tys. zł zostanie zmodernizowana wiejska świetlica.

Sołtys Kaniowa Paweł Baudler w sprawozdaniu z działalności rady sołeckiej za 2016 rok stwierdził, że również w Kaniowie nastąpiły korzystne zmiany w aktywności mieszkańców. Dzięki finansowej pomocy gminy, a przy czynnym udziale grupy mieszkańców powstał plac zabaw z rozbudowującą się siłownią. Zorganizowano tez kilka imprez dla dzieci i dorosłych. Gminna spółka wodna zabiegami konserwacyjnymi obejmuje coraz więcej rowów. Pojawiły się tablice informujące o historii Kaniowa, a także o istniejącym tu w czasie wojny komandzie pracy jeńców angielskich i radzieckich. Rada sołecka planuje wykorzystać dodatkowe środki z funduszu sołeckiego na doposażenie siłowni i wdanie monografii o wsi.

W dyskusji mieszkańcy upominali się ostro o poprawę fatalnego stanu leśnego odcinka drogi do Kup, gdzie wielu jeździ do pracy, do szpitala, do sklepów. Jest to droga powiatowa i jak zapewnił wójt w przyszłym roku zostanie ona wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych poprawiona z zastosowaniem frezowany pozyskanej przy modernizacji jednej z ulic w Starych Siołkowicach. W tym roku wspomniany odcinek zostanie przynajmniej tymczasowo wyrównany. Przy tej okazji upomniano się też o poprawę fatalnego stanu drogi Kaniów – Ładza, którędy idzie intensywny ciężki transport drzewa do tartaku w Murowie. Przy tej okazji zebrani domagali się większej kontrolnej aktywności policji. Odpowiadając na postulat jednego z uczestników zebrania, wójt zapewnił, że wkrótce projektanci poinformują mieszkańców o techniczno-eksploatacyjnych szczegółach urządzeń kanalizacyjnych.

tekst i zdjęcia: Edward Pochroń

UdostępnijShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone